Mine excel tips

Excel tips


Alle tips bruges på eget ansvar.
lpjensen.dk kan ikke stilles til ansvar hvis noget går galt ved brug af tipsene.
Velkommen til mine Excel-tips.


Tastatur genveje:
Når vi lærer at udføre en handling i Excel, er vi tilbøjelige til at fortsætte med at bruge den samme metode igen og igen. Nogle gange ved vi, at der er en nemmere måde at lave opgaven på, men det kræver tid og kræfter at finde ud af hvordan, så vi fortsætter med at bruge den gamle metode!
Hvis du bruger bare et par minutter på at lære disse tips og tricks, så vil du på længere sigt spare en masse tid, når du udvikler dine regneark. Efter en kort periode, vil du se tilbage og spekulere på, hvordan du nogensinde har kunnet undvære dem! Tastatur genveje er også bedre for "muse"armen og så går det hurtigere end at bruge musen, så her følger nogle tastatur genveje.

(Ctrl + Shift + ;) indsætter dato
(Ctrl + Shift + :) indsætter tidspunkt
(Ctrl + Shift + End) Markerer resten af arket hvor der er indtastet data
(Ctrl + Pil ned) Hopper til sidste indtastede data i kolonnen du står i
(Ctrl + Pil op) Hopper til første indtastede data i kolonnen du står i
(Ctrl + Pil højre) Hopper til sidste indtastede data i rækken du står i
(Ctrl + Shift + Pil ned/op) Markerer til sidste/første indtastede data i kolonnen du står i
(dobbeltklik på nederste højre hjørne i cellen) Markerer til sidste indtastede data i kolonnen, eller til der kommer en tom celle
(Ctrl + Shift + Pil Højre/venstre) Markerer til sidste/første indtastede data i rækken du står i
(Ctrl + Page up/Page down) Skifter mellem faner/ark


Flere tastaturgenveje:
(Ctrl + 1) Viser dialogboksen Formater celler
(Ctrl + 2) Anvender eller fjerner Fed skrift
(Ctrl + 3) Anvender eller fjerner Kursiv
(Ctrl + 4) Anvender eller fjerner understregning
(Ctrl + 5) Anvender eller fjerner gennemstregning
(Ctrl + 6) Skifter mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter
(Ctrl + 8) Viser eller skjuler dispositionssymboler
(Ctrl + 9) Skjuler de markerede rækker
(Ctrl + 0) Skjuler de markerede kolonner
(Ctrl + mellemrum) Markerer hele kolonnen
(Shift + mellemrum) Markerer hele rækken
(F4) Absolut Cellereference. Marker hvor $-tegnet skal være. $-tegnet gør at du kan kopiere formlen uden at cellereferencen ændres
(ALT + =) Autosum

Indtast den samme tekst i flere Excel-celler på en gang:
Fremhæv alle de celler, som du ønsker at have den samme tekst i.
Skriv den tekst, du ønsker.
Når du er færdig, så tryk Ctrl + Enter.

Statistiske funktioner i Excel:
At finde de største og mindste observationer:
MAKS: Returnerer den største værdi på en liste over medfølgende numre
MAKSV: Returnerer den største værdi på en liste over medfølgende værdier, optælling tekst og den logiske værdi FALSK som værdien 0 og tælle den logiske værdi SAND som værdien 1
MIN: Returnerer den mindste værdi på en liste over medfølgende numre
MINV: Giver den mindste værdi fra en liste over medfølgende værdier, optælling tekst og den logiske værdi FALSE værdien 0 og tælle den logiske værdi SAND som værdien 1
MIDDEL: Beregner middelværdien af en række tal
MEDIAN: Beregner medianen (den midterste værdi) for en række tal. Tallene kan angives som et område eller som enkeltstående tal.

Tælle Celler:
TÆL: Returnerer antallet af numeriske værdier i en medfølgende sæt af celler eller værdier
TÆLV: Returnerer antallet af ikke-blanke i en medfølgende sæt af celler eller værdier
ANTAL.BLANKE: Returnerer antallet af tomme celler i et medfølgende interval
TÆL.HVIS: Returnerer antallet af celler (en medfølgende interval), der opfylder et givet kriterium


Sidebar Menu

Statistik

23-06-2024
Uge 25

Sponsors:

Brugte tegneserier,
kiosklitteratur og
bøger sælges
www.lp-comics.dk